ΒΙΟ

Eleni Nanaki, Attorney at Law LL.M Author, lives and works as a Lawyer in Chania in Crete/Greece and as a legal consultant in Berlin/Germany. With studies in Law, Project Management and Intercultural Communication, Eleni speaks five languages and works in Greece and Germany.

Besides working as a lawyer and project manager, she has worked as a translator of legal texts, as project manager, an international human resources manager and communication manager and as a consultant for various private and public institutions in Greece, Germany and France.

Specialised in labour, alien´s and social securities law in Germany and in public, international tax law, contract and international commercial law in Greece. 2019 she was accredited as a Data Protection Specialist.

She is the author and publisher of the first bilingual legal glossaries in Greece, a series of books, “Ius et Translatum, Law and Translation”.

Ελένη Νανάκη, Δικηγόρος LL.M Συγγραφέας, ζει και εργάζεται, ως Δικηγόρος στα Χανιά της Κρήτης και ως νομικός στο Βερολίνο. Με σπουδές στη Νομική, τη διαχείριση Έργων και τις διαπολιτιστικές σπουδές, η Ελένη μιλάει πέντε γλώσσες κι εργάζεται στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Παράλληλα με την δικηγορία, έχει εργαστεί, ως επίσημος μεταφραστής νομικών κειμένων, ως υπεύθυνη έργου, υπεύθυνη προσωπικού κι επικοινωνίας και ως σύμβουλος για διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην Ελλάδα, την Γερμανία και τη Γαλλία.

Έχει ειδικευτεί στο δίκαιο αλλοδαπών, όπως και το εργατικό, το κοινωνικοασφαλιστικό, το διεθνές φορολογικό και δίκαιο στη Γερμανία, όπως και στο δημόσιο, το αστικό, εμπορικό και διεθνές ιδιωτικό δίκαιο στην Ελλάδα. Το 2019 ειδικεύτηκε στον Τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, είναι συγγραφέας κι εκδότης των πρώτων δίγλωσσων νομικών γλωσσαριών στην Ελλάδα, της σειράς “Ius et Translatum – Δίκαιο και Μετάφραση”.

INTERVIEW OF ELENI NANAKI WITH JOHN O´SHEA FOR JURTRANS LTD

ELENI S. NANAKI ATTORNEY AT LAW LL.M AUTHOR

Challenges in legal translation as seen by an international lawyer