ΒΙΟ

ELENI S. NANAKI

Eleni Nanaki, Attorney at Law LL.M Author, lives and works as a Lawyer in Chania in Crete/Greece and as a legal consultant in Berlin/Germany. She has studied the law at the Democritus University of Thrace, the Free University of Berlin and the University of Potsdam, Project Management with the International Project Management Association, Intercultural Communication with Shanghai University and Foreign languages with British Council, Goehte Institut and the foreign languages Center of University of Potsdam. Next to working as a lawyer and project manager, she has worked as a translator of legal texts, as project manager and communication manager and as a consultant for various private and public institutions in Greece, Germany and France.Eleni Nanaki is specialised in Labour Law in Germany, real estate Law in Greece and in Germany, european commercial Law and foreigners Law. She is the author of the first bilingual legal glossaries in Greece, a series of books, “Ius et Translatum”. She speaks greek, english, german, spanish and french. 

Ελένη Νανάκη, Δικηγόρος LL.M  Συγγραφέας, ζει και εργάζεται, ως Δικηγόρος στα Χανιά της Κρήτης και ως νομικός στο Βερολίνο. Έχει σπουδάσει νομικά στα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Πότσδαμ. Παράλληλα με την δικηγορία, έχει εργαστεί, ως επίσημος μεταφραστής νομικών κειμένων, ως υπεύθυνη έργου κι επικοινωνίας και ως σύμβουλος για διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην Ελλάδα, την Γερμανία και την Γαλλία. Η Ελένη Νανάκη έχει ειδικευτεί στο εργατικό δίκαιο στη Γερμανία, στο δίκαιο ακινήτων στην Ελλάδα και τη Γερμανία, το ευρωπαϊκό και διεθνές εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών.  Επίσης, είναι συγγραφέας των πρώτων δίγλωσσων νομικών γλωσσαρίων στην Ελλάδα, της σειράς “Δίκαιο και Μετάφραση”. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και γαλλικά.